Att renovera under en pandemi

Till följd av corona pandemin har intresset för att renovera ökat i Sverige. Många människor jobbar hemifrån, har mindre sociala aktiviteter och har generellt mer tid över. Detta har gjort att viljan att vilja renovera sina hem har ökat kraftigt sedan sommaren 2020. Svenskar renoverar numera i större utsträckning.

En enorm ökning i Sverige 

När ett samhälle är i kris tenderar människor att göra färre investeringar. Corona pandemin har gjort stora avtryck på flera delar av samhället, inte minst ekonomiskt. Att lägga pengar på renoveringar verkar dock vara ett undantag. 2020 var nämligen ett rekordår när det gäller ökande renoveringar. Trenden verkar dessutom hålla i sig även under 2021.  

Att det har skett en stor ökning när det gäller renoveringar under coronapandemin stöds av Renoveringsindex. Renoveringsindex mäter hur mycket den svenska befolkningen renoverar. Indexet grundar sig i en sammanställning av ROT-avdrag och olika handelssiffror från SCB. 

Under månaderna mars, april och maj 2020 omsattes det 18,6 miljoner kronor inom byggvaruhandelns enligt SCB. Samma period året innan låg denna siffra på 16,3 miljoner kronor. Det är en markant ökning som även visar sig i antalet människor som ansökte om ROT-avdrag. Renoveringsindex steg med hela 3% under månaderna mars till maj 2020.

Ökningen har fortsatt även in på 2021. I Januari detta år har utgifterna för renoveringar stigit med 0.45%. Med tanke på att situationen med coronapandemin inte har lugnat ner sig, fortsätter svenskar att spendera mer tid hemma. Trenden med pandemi renovering kommer därför antagligen att hålla i sig ett bra tag framöver. 

Varför ökar intresset för renovering? 

I samband med att corona pandemin slog till har mer och mer tid spenderas hemma. Viljan att rå om våra bostäder ser ut att öka när man stannar hemma och spenderar mycket tid i hemmet. Många har därför satsat på att underhålla och renovera sina hem under pandemin. Många vill helt enkelt förbättra sin hemmiljö nu när man spenderar så pass mycket tid där. 

Den stora ökningen av renoveringar kan även bero på andra faktorer. De rådande omständigheterna har gjort att människor inte har haft möjlighet att lägga sparpengarna på till exempel en utlandsresa. Istället har renovering av hemmet prioriteras. 

Renovera under pandemi – vad gäller? 

Trots det rådande läget med corona pandemin är det fortfarande möjligt att renovera under pandemi. Byggarbetare behöver följa samma regler och restriktioner som resten av samhället. Det innebär bland annat att stanna hemma vid symptom, hålla avstånd till andra människor och ha korrekt skyddsutrustning. 

Positiva aspekter av en pandemi renovering

Att renovera under pandemi har blivit populärt handlar främst om att människor har mer tid över. Det är vanligt att man annars skjuter upp renoveringsprojekt, stora som små. Ofta finns det inte tillräckligt med tid för att ta tag i sovrummet som man vill måla om eller källaren som hade behövt en renovering. 

Denna tidsbrist är inte längre lika påtaglig. Med tanke på att människor har mer tid över, och spenderar mer tid hemma, är det inte konstigt att pandemi renovering ökar. Det är ett perfekt tillfälle att lägga tid och energi på att underhålla sin bostad. 

Om du är ute efter att renovera under pandemi kan du ta hjälp av Prioffert. Vi hjälper dig att hitta rätt hantverkare för renovering Stockholm, eller i andra orter. 

Negativa aspekter av en pandemi renovering

Det som kan vara bra att ha i åtanke är att den rådande situationen kan påverka hastigheten på renoveringen. Tiden för projekten kan förlängas vilket i sin tur kan medföra extra tilläggskostnader. 

Det finns flera anledningar till att förseningar kan uppstå. Dels är sjukskrivningar vanligare, byggarbetare får inte arbeta om de uppvisar några som helst symptom. Det finns även en del reseförbud eller personal som behöver sitta i karantän. Även leveranser av material från andra länder kan dra ut på tiden.