Hur en badrumsrenovering går till

Har du någonsin funderat över hur en badrumsrenovering går till? Att renovera badrum är ett omfattande och komplicerat arbete som innefattar många delmoment. Om du funderar på att renovera ditt badrum så kan det därför vara bra att läsa denna guide. Även om du inte kommer att utföra själva arbetet på egen hand så är det en god idé att ha koll på hur en badrumsrenovering går till. Om du tänkt anlita en firma för jobbet så gynnas faktiskt alla av att du känner till ungefär vilka arbetsmoment som ingår.

Vid stora jobb av den här typen är det viktigt med noggrann planering, så att rätt arbetsmoment utförs i rätt ordning. Det är avgörande för att kunna garantera hög kvalitet på slutresultatet samtidigt som detaljerad planering också håller ned kostnaderna.

Nedan går vi igenom hur en badrumsrenovering går till, steg för steg enligt en av de vanligaste metoderna för att renovera badrum. Observera att mindre avvikelser från processen i vår guide kan förekomma, även om slutresultatet i regel blir lika bra.

Badrumsrenoveringens faser och arbetsmoment

Om du använt vår tjänst för att till exempel få hjälp med badrumsrenovering i stockholm så har du i detta skede redan valt ut en av de offerter du fått genom oss. Du och renoveringsfirman är sammanförda och de har förberett med inköp och planering. Sen börjar själva arbetet enligt genomgången som följer.

1. Demontering

Badrummet töms på all inrednig, lös som fast, vilken monteras ned och förs bort. Det innefattar allt från badrumsskåp och toalettstol till vattenrör och element. Samtidigt stängs vattnet av genom att vattenledningarna pluggas igen.

2. Rivningsarbetet

Rivningsarbetet består av att riva ytskiktet på väggar och golv. Befintlig tapet, kakel och liknande ska bort och ibland krävs ännu mer rivning. Om du till exempel ska lägga om rören i golvet så måste du ge dig på hela golvkonstruktionen. Hur omfattande den här delen av arbetet kommer att bli beror alltså på vad som ska bytas ut.

Även om rivningen verkar vara en rolig och enkel del av arbetet så bör du inte göra det utan att ha en kunnig hantverkare med dig. Om något görs fel så riskerar du ett undermåligt arbete i slutändan och i värsta fall fuktskador i framtiden.

Avfall från renoveringen förs i regel bort allt eftersom, för att ditt hem inte ska förvandlas till en rörig soptipp.

3. Återuppbyggnad

Nästa fas är återuppbyggnad av golv och väggar, med dragning av nya el- och vattenledningar om du har valt dolda rör. Nya reglar och våtrumsgips sätts upp. I vissa fall kan även taket behöva byggas om. Eventuellt byggs ny golvkonstruktion och det är i detta skede man byter golvbrunn och till exempel installerar golvvärme då detta är aktuellt.

Här är det viktigt att golvet får ett bra fall med tillräcklig lutning mot golvbrunnen. Detta för att undvika risken för vattenskador orsakade av att vatten letts mot utrymmen i asnlutningen till badrummet. 

4. Fuktisolering

Nu är det dags att förbereda badrummet för nytt kakel och återstående inredning. För ett effektivt skydd mot fuktskador utför man här en rad åtgärder för fuktisolering. Man applicerar fuktspärr och förstärker röranslutningar med rörmanschetter för att stoppa fukt från att smita in under golv och bakom väggar.

5. Nytt kakel och fog

Nu är det dags att sätta nytt kakel på väggarna och klinker på golvet. Plattorna fäster man med fix och sedan måste man foga mellan plattorna. När detta gjorts är det bra att tvätta hela det nya badrummet ordentligt innan man avslutar med silikonfog för optimalt fuktskydd. Sen är det klart, förutom detaljer som till exempel installation av belysning och den nya inredningen.

Vi gör badrumsrenoveringar mindre påfrestande

Eftersom en badrumsrenovering är ett så omfattande och tidskrävande arbete så blir man glad för varje timme man slipper lägga på projektet. Här kommer vårt sätta att utföra badrumsrenoveringar in i bilden.

I vanliga fall så går en hel del tid åt att jämföra hantverkare för att kunna välja ut en som verkar passa för jobbet. Det inledande arbetet kan innebär att man har kontakt med flera firmor och bollar idéer, budgetar och uppdragsbeskrivningar med allihop.

Det tar helt enkelt mycket tid i anspråk och vi tycker att du gott kan lägga den tiden på annat. Istället ser vi till att sköta den inledande kontakten med byggfirmor som vet vad de gör.