Allt du behöver veta om renovering av källare

Att göra en källarrenovering är ett utmärkt sätt att öka värdet på din bostad och göra ditt hem mer rymligt. En orenoverad källare kan som mest användas till att lagra saker som du inte använder. Med en färdigrenoverad källare får du mycket mer funktionalitet. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om renovering av källare inklusive de krav som måste uppfyllas.

Krav

Bygglov

Renovering av källare kan kräva bygglov men detta är upp till kommunen. Du måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett godkännande innan du påbörjar källarrenoveringen. Du kan låta en arkitekt eller entreprenör utvärdera dina behov och hjälpa med din ansökan.

Radon

Gör en radonmätning åtminstone 2 månader innan grundarbetet ska utföras. Radonhalten får inte överstiga 200 Bq/m3, om så är fallet måste du sätta in en radonspärr.

Takhöjd

På det hela stora måste takhöjden uppgå till 2.30 meter. Det går bra med en mindre del som är lägre, men ingen del av taket får understiga 2.10 meter.

Utrymningsväg

Det måste finnas en utrymningsväg på källarplanet. Det kan vara en dörr eller ett fönster. Det ska också finnas tillgång till dagsljus i källaren.

Isolering och ventilation

Källaren ska vara isolerad och ha rätt typ av ventilation för rummets ändamål. Som tumregel ska det gå att få en temperatur på 19 grader under vinterhalvåret.

Grundarbete

Grundarbetet syftar till att göra utrymmet godkänt som bostad och är ett viktigt första steg i varje källarrenovering. Om källaren aldrig har renoverats tidigare kan justeringar behöva göras till exempel vad gäller tak och golvhöjd. 

Det kan också krävas schaktning av terräng och utgrävning för att uppfylla kraven på utrymningsväg. Källare är extra känsliga för fukt och röta så i det här stadiet utför man ofta dränering och lägger till en tilläggsisolering.

Tekniskt arbete

Det tekniska arbetet bör utföras av certifierade hantverkare. Om du ska installera värme eller belysning behöver du en elektriker. Under din källarinspektion kommer det framgå huruvida ventilationen är tillräcklig för rummets ändamål. Om du ska bygga ut eller göra en större renovering av källaren kan det också vara tillfälle att göra ett stambyte. Tänk på att de rör du väljer kan påverka hur mycket din bostad ökar i värde efter din källarrenovering.

Hantverkare

Valet av hantverkare är viktigt då det starkt påverkar resultatet. Det är viktigt att välja en hantverkare som har erfarenhet av källarrenovering och kan hjälpa dig att undvika fallgropar. 

Det är en investering som kan tyckas vara kostsam och äta upp mycket av renoverings budgeten. På sikt är det dock något som du kan spara in pengar på. Ett dåligt jobb kan i motsats innebära extra utgifter och att du i slutändan ändå måste anlita en certifierad hantverkare. 

På sidan Renovering Göteborg kan du boka gratis rådgivning. Vi på Prioffert gör ett hembesök och inspekterar din källare. Efter en grundlig utvärdering kommer vi att välja ut de 5 bästa hantverkarna som kan uppfylla dina behov. Vi vill att du ska få känna valfrihet så du får själv välja ut en av 5 offerter.

Kostnad för renovering av källare

Kostnaden beror på flera faktorer, bland annat schaktning och hur pass omfattande grundarbete som krävs. Snittpriset på renovering av källare ligger på 12 000 kronor per kvadratmeter och då är arbete och material inräknat. 

Precis som med alla typer av renoveringsprojekt är det en investering som du får vad du betalar för. Det går att få ner priset genom att använda billigare material. Vill du ha en högre standard kan priset istället hamna omkring 16 000 kronor per kvadratmeter.