Stambyte

Med Prioffert är det enkelt och smidigt att komma igång med stambytet

Stambyte

Ett stambyte är ett omfattande renoveringsarbete som tar tid och i regel innefattar stora ingrepp som påverkar stora delar av bostaden. Det är därför en fördel att anlita en totalentreprenör som kan utföra stambytet effektivt och enligt förutbestämd tidsplan. Detta är vi experter på och vi ser till att du kan hitta den bästa firman att anlita för ditt stambyte, helt utan kostnad och med flera offerter att jämföra.

Vi hjälper dig att hitta den bästa firman för stambyte

Vi på Prioffert erbjuder en unik tjänst som är utformad för att göra allting enklare för dig som söker hantverkare och byggfirmor för olika projekt. Anlitar du oss så ser vi till att du får upp till fem olika offerter från seriösa företag som är proffs på stambyten. Du behöver bara gå igenom projektet en gång med oss och det hela är kostnadsfritt.

Vi tar reda på just dina behov och önskemål och sedan får du offerter från de mest lämpade företagen bland våra samarbetspartners. Att du går med på ett möte för att skapa en uppdragsbeskrivning betyder inte att du förbinder till någonting och du kan i lugnt och ro jämföra de olika förslagen. Våra offerter och andra underlag är utformade för att du enkelt som möjligt ska kunna jämföra de olika företagen och till sist välja ut den kandidat som passar dina behov bäst. 

Vi gör hela processen med att välja hantverkare mycket enklare och du som kund sparar mycket tid och energi som annars skulle gått åt till att kontakta enskilda företag, ett i taget. Du slipper gå igenom renoveringsarbetet fler än en gång och får istället upp till fem olika offerter efter endast ett hembesök.

Med totalentreprenörer ser vi till att stambytet håller tidsplanen

Genom vår tjänst får du kontakt med kompetenta totalentreprenörer som åtar sig ditt stambyte i sin helhet. Från början till slut är det alltså en och samma firma som uteslutande arbetar med uppdraget till dess att allt är klart. På så sätt minskar risken för förseningar och du kan räkna med att den överenskomna tidsplanen kommer att hållas.

Vad innebär stambyte?

Enkelt förklarat kan man beskriva ett stambyte som ett arbete där syftet är att byta ut avloppsrör och andra vattenledningar som är eller riskerar att bli undermåliga. Samtliga delar som åtgärdas vi ett stambyte har en förväntad livslängd vilket gör att man ska byta ut dem efter en viss tid. Att byta stammar är ett omfattande arbete som både kräver mycket arbetstid och resurser, till exempel i form av nya rör och ledningar. Dessutom är det oftast nödvändigt att riva ned väggar och tätskikt i samband med stamrenoveringen, vilket kan göra bostaden mer eller mindre obeboelig under tiden arbetet pågår.

Funktionella syften med stambyten

Ibland sker stambytet för att direkt åtgärda något akut problem med stammarna och i andra fall utförs arbetet som underhåll för att undvika risken för framtida problem. När man utför ett stambyte finns det emellertid ofta något annat bakomliggande syfte, förutom att uppnå de förbättrade funktionella egenskaperna i rör och vattenledningar. De kan även utföras i syfte att öka värdet på fastigheten eller förbättra livskvaliteten för de som bor där. I hyresrätter innebär stambytet att bostädernas standard förbättras vilket gör att fastighetsägarna kan höja hyreskostnaderna för hyresgästerna. 

På grund av att arbetsprocessen under ett stambyte i regel innebär att man river upp stora delar av väggar och tätskikt så tar många tillfället i akt att renovera flera delar av bostaden i anslutning till stambytet. Badrum brukar drabbas hårt under en stamrenovering, varför dessa utrymmen är de som oftast renoveras samtidigt. På detta sätt sparar man både pengar och får någonting gjort som man annars med stor sannolikhet skulle skjutit på framtiden. När bytet av rör och ledningar är gjort så får man tillfälle att installera modernare armatur och man kan bland annat välja nytt fräscht kakel.

Vi utför stambyten i Stockholm, Göteborg och Malmö

Våra tjänster är tillgängliga i landets tre största städer och vi ordnar bra erbjudanden för stambyten i Stockholm, Göteborg och Malmö. Våra samarbeten med pålitliga och kompetenta totalentreprenörer gör det möjligt för oss att erbjuda förstklassiga lösningar som spar dig tid och energi.

Med totalentreprenörer ser vi till att stambytet håller tidsplanen

Genom vår tjänst får du kontakt med kompetenta totalentreprenörer som åtar sig ditt stambyte i sin helhet. Från början till slut är det alltså en och samma firma som uteslutande arbetar med uppdraget till dess att allt är klart. På så sätt minskar risken för förseningar och du kan räkna med att den överenskomna tidsplanen kommer att hållas.

Så utförs ett stambyte eller en stamrenovering

Ett stambyte är som sagt en omfattande åtgärd som innefattar många delmoment och som påverkar stora delar av bostaden. Traditionella stambyten går till enligt beskrivningen nedan: 

  1. Befintliga fasta delar och ytskikt rivs ut i de delar av bostaden där det är nödvändigt för att kunna nå rören som ska ersättas. Innan arbetet drar igång stänger man av vattnet och täcker över möbler och inredning med skydd mot damm och smuts.
  2. När man fått bort alla hinder som står mellan hantverkaren och de stammar och rör som ska ersättas så kan arbetet med att ersätta dessa inledas. 
  3. Under denna fas ansluter man även stammarna i de olika lägenheterna till varandra (om det gäller ett flerbostadshus). 
  4. När man ersatt samtliga rör och stammar med nya är det dags att återställa de delar av bostaden man varit tvungen att riva upp inför stambytet. Ett helt nytt tätskikt sätt på plats, följt av ytskikt och ny armatur som monteras på nytt. I badrummet monterar man till exempel ny toalett, handfat och dusch samt sätter nytt kakel. 
  5. När arbetet är färdigt så återställs lägenheten till beboeligt skick och byggrester fraktas iväg. 

Ett av stamrenoveringens stora aber är det faktum att arbetets omfattning oftast kräver att de boende inte kan bo kvar under tiden stambytet utförs.Bostadens armatur och samtliga tätskikt måste tas bort för att kunna utföra stamrenoveringen, vilket skapar en miljö som inte är särskilt trevlig att vistas i. Att komma åt alla ledningar och rör i hela bostaden kräver omfattande rivningsarbete Byggdamm, bråte och oväsen gör det helt enkelt outhärdligt att bo kvar. 

När man till exempel ska ge sig på ett badrum betyder det oftast att man måste ta bort all armatur och fast komponenter, såsom toalettstol och handfat, kakel och klinkers samt underliggande tätskikt. Just badrum brukar i regel vara de utrymmen som kräver mest omfattande rivning eftersom så mycket av armaturen vanligtvis är anslutna till rör. Resten av bostaden blir däremot också utsatt då golv och väggar i regel måste rivas upp i många rum.

Relining – är det någon idé?

I de fall det endast förekommer problem med en begränsad del av rören i fastigheten är det möjligt att relining räcker för att få bukt med komplikationerna. Om resterande stammar fungerar bra och livslängden inte löpt ut så kan man genom relining undvika en fullständig stamrenovering innan det blir absolut nödvändigt. Ett stambyte är både dyrare och tar längre tid.

Relining innebär att man låter de befintliga vattenrören, avloppsrören och värmeledningarna vara kvar men förser dem med ett ytskikt på insidan. De flesta är däremot överens om att relining inte kan ersätta stambyten i det långa loppet och att man ändå måste ta hänsyn till levnadslängden hos rör, tätskikt och annat. Stambyten kommer man helt enkelt inte ifrån och det är något som till slut måste genomföras.

Så ofta behöver man genomföra ett stambyte

Det är hållbarheten på bostadens olika delar som bestämmer hur ofta du behöver göra ett stambyte. Nedan ser du uppskattad livslängd på delar som påverkar när det är dags för stamrenovering: 

Vanliga frågor om stambyte

Stambyte, hur ofta?

Hur ofta men behöver utföra ett stambyte skiljer sig mellan olika fastigheter på grund av kvaliteten och livslängden på de olika material som använts till rör, stammar och annat. I normala fall behövs ett stambyte vart trettionde till femtionde år.

Vad är stambyte?

Stambyte är en renoveringsåtgärd som innebär att rör och ledningar i en fastighet byts ut. Detta är nödvändigt för att förhindra skador på fastigheten som kan uppkomma på grund av att dessa inte håller i all evighet och till exempel kan spricka på grund av rostbildning. 

Hur lång tid tar ett stambyte?

Ett stambyte tar olika lång tid beroende på omfattning av arbetet, som bestäms av faktorer som till exempel bostadens storlek. Om man räknar på den totala tiden själva arbetet i en enskild lägenhet så är det vanligt att det tar mellan 6 och 8 veckor att slutföra.

Vem betalar stambyte i bostadsrätt?

I en bostadsrätt så är det bostadsrättsföreningen som betalar för ett stambyte. Däremot får du själv betala eventuella uppdateringar av till exempel badrum och och kök om du vill ha något utöver det som ingår som standard. I vanliga fall kan avgiften höjas efter ett stambyte men om föreningen har bra ekonomi så kan du slippa detta.

Boka gratis rådgivning