Allt du undrat om vattenburen värme

Att byta ut direktverkande el mot vattenburen uppvärmning är en värd investering. Vattenburen värme är nämligen en förnyelsebar energikälla. I regel anses förnyelsebara energikälla som lönsamma investeringar. Men hur fungerar vattenburen värme? Är det bra att installera vattenburen värme? I denna artikel går vi igenom allt du undrat om vattenburen uppvärmning. 

Olika sätt att värma upp ett hus 

Det finns många olika sätt som man kan värma upp ett hus. Det finns flera alternativ och vilket som passar bäst för dig beror på vilka förutsättningar huset har samt vilka personliga preferenser och behov du har.  

De två vanligaste systemen är direktverkande el eller vattenburen värme. I småhus och fritidshus är det fortfarande vanligt att använda direktverkande el. Direktverkande el innebär att man använder el i elementen för att värma ett hus. I nyare hus är det vanligare att värmen är vattenburen.

Husägare med direktverkande el som vill ha ett mer miljövänligt uppvärmningsalternativ väljer ofta att installera vattenburen värme istället. 

Hur fungerar vattenburen värme?

Ett vattenburet värmesystem innebär att värmen i ett hus sprids via vatten. Varmt vatten cirkulerar i ett rörsystem och det varma vattnet ger sedan värme till huset via golvvärme och radiatorer. Radiatorer kan till exempel vara element. 

Värmen sprids på ett smidigt sätt genom hela huset, vilket är en av de största fördelarna. Det är även betydligt mer flexibelt med värme som är vattenburen än med direktverkande el. Med ett vattenburet system kan man enkelt byta ut värmekällan. En värmekälla kan vara till exempel fjärrvärme, en värmepump eller en elpanna. 

Installera vattenburen värme

Det finns många fördelar med att installera vattenburen värme. Det leder till en jämnare uppvärmare och en mer sund inomhusmiljö. Det kan även leda till att du får upp till tre gånger lägre energikostnad. Du kan installera vattenburen värme i samband med din badrumsrenovering Malmö.

Vattenburet element

Vattenburet element

När man installerar ett vattenburet element ansluter man det till ditt befintliga vattensystem. Det är ett smart sätt att kunna utnyttja varmvattnet till fullo. Ett vattenburen element är som mest effektivt om man har fjärrvärme eller bergvärme. 

Det är lätt att reglera ett element och även enkelt att byta ut när det behövs. Har man ett värmesystem med element är det enkelt att anpassa det till olika rum och olika behov. Generellt sett är dessutom ett eldrivet element dyrare i drift än ett vattenburet element, eftersom man med el element behöver värma upp varje element för sig. 

Vattenburen golvvärme

I nyare hus är det vanligt att man har vattenburen golvvärme. Med vattenburen golvvärme behöver man inte komma upp i speciellt höga vattentemperaturer för att kunna värma upp byggnaden. En fördel med vattenburen golvvärme är att det inte syns och tar inte heller någon plats. Du kan utnyttja hela ytan på ett rum och behöver inte tänka på placering av element. 

En annan fördel med vattenburen golvvärme är att själva golvet också blir uppvärmt. Om man har ett varmt golv kommer rummet att kännas varmare än med ett rum med kallt golv, fast högre inomhustemperaturer.  En stor anledningen till att många installerar vattenburen golvvärme är just för den komfort som det bidrar till.